Introduction » English » Liver/Kidney Clean


        

Liver/Kidney Clean

img

 

Product no.: 402
our price without Tax : 24.92 Eur
our price including Tax (20 %):
29.90 Eur

into the basket:
  pcs  

Liver/Kidney Clean is a veterinary formulated blend of organic mushrooms, foods and herbs that support and maintain normal liver and kidney function. 

Liver/Kidney Clean is like spring cleaning for your dog's most important organs.

Every day, dogs are exposed to toxins in their food, water and environment. This toxic "waste" includes lead and heavy metals, glyphosate and other pesticides, as well as fluoride, PCBs, plastics and other common chemicals. 

The liver and kidneys break these toxins down and help exit them from the body. But, over time, they can be impacted by the toxins and start to decline. This puts not just the liver and kidneys at risk, but all of your dog's organs. 

Liver/Kidney Clean contains a proprietary blend of organic mushroom extracts. This blend contains:

Organic Cordyceps Mushroom Extract - Contains polysaccharides that can support the liver and kidney when exposed to heavy metals and toxins. 

Organic Maitake Mushroom Extract - Supports healthy waste elimination and liver health. 

Organic Reishi Mushroom Extract - Scavenges and fights free radicals. 

Organic Shiitake Mushroom Extract - Enhances liver function. 

Organic Broccoli Sprouts - a rich and natural source of sulforaphane, which activates Phase II liver detoxification in dogs exposed to environmental toxins. 

Organic Milk Thistle Seed - contains the compound silymarin, which supports healthy liver and kidney function.

Organic Burdock Root - a natural diuretic that helps clean the kidneys and liver.

Organic Yellow Dock Root - gently cleanses the liver, spleen and kidneys.

Organic Dandelion Root - a kidney tonic that helps the kidneys filter everyday toxins and maintains healthy liver function.

Organic Marshmallow Root Extract - Helps cleanse the kidneys and bladder and supports the mucous membrane of the kidney and digestive tract.

Natural Curcumin - Can improve lipid metabolism in the kidneys and help produce enzymes that help break down toxins in the liver.

Supports the liver & kidney from exposure to heavy metals and environmental toxins. 

Give orally twice daily or as directed by your veterinarian.

Liver/Kidney Clean (Očista pečene/obličiek)


Liver/Kidney Clean je veterinárne formulovaná zmes organických húb, potravín a bylín, ktoré podporujú a udržiavajú normálnu funkciu pečene a obličiek.

Liver/Kidney Clean je ako jarné upratovanie najdôležitejších orgánov vášho psa.

Každý deň sú psy vystavené toxínom v potrave, vode a životnom prostredí. Tento toxický „odpad“ zahŕňa olovo a ťažké kovy, glyfosát a iné pesticídy, ako aj fluorid, PCB, plasty a ďalšie bežné chemikálie.

Pečeň a obličky rozkladajú tieto toxíny a pomáhajú od nich očistiť telo. Postupom času však môžu byť ovplyvnené toxínmi a začať oslabovať. To ohrozuje nielen pečeň a obličky, ale všetky orgány vášho psa.

Liver/Kidney Clean obsahuje patentovanú zmes organických výťažkov z húb. Táto zmes obsahuje:

Organický extrakt z huby Cordyceps – obsahuje polysacharidy, ktoré môžu podporovať pečeň a obličky, keď sú vystavené ťažkým kovom a toxínom.

Organický extrakt z huby maitake (Trsovnica lupeňovitá) – podporuje zdravé odstraňovanie odpadu a zdravie pečene.

Organický extrakt z huby Reishi (Lesklokôrka lesklá) – zachytáva a bojuje proti voľným radikálom.

Organický extrakt z húb Shiitake (Húževnatec jedlý) – zlepšuje funkciu pečene.

Organické brokolicové klíčky - bohatý a prírodný zdroj sulforafánu, ktorý aktivuje druhú fázu detoxikácie pečene u psov vystavených environmentálnym toxínom.

Organické semienko ostropestreca mariánskeho – obsahuje zlúčeninu silymarín, ktorá podporuje zdravú funkciu pečene a obličiek.

Organický koreň lopúcha – prírodné diuretikum, ktoré pomáha čistiť obličky a pečeň.

Organický koreň štiavca kučeravého - jemne čistí pečeň, slezinu a obličky.

Organický koreň púpavy – obličkové tonikum, ktoré pomáha obličkám filtrovať každodenné toxíny a udržuje zdravú funkciu pečene.

Organický extrakt z koreňa ibiša lekárskeho – Pomáha čistiť obličky a močový mechúr a podporuje sliznicu obličiek a tráviaceho traktu.

Prírodný kurkumín – môže zlepšiť metabolizmus lipidov v obličkách a pomáha produkovať enzýmy, ktoré pomáhajú rozkladať toxíny v pečeni.

Podporuje pečeň a obličky pred vystavením ťažkým kovom a environmentálnym toxínom.

Podávajte perorálne dvakrát denne alebo podľa pokynov veterinárneho lekára.

Body Weight Amount Per Day Daily Supply
0,5 - 13,5 kg 1/8 tsp daily

 120 day supply

13,5 - 27 kg

1/4 tsp daily

60 day supply

27 - 45 kg 1/2 tsp daily

30 day supply

45+ kg 3/4 tsp daily

22 day supply

Net Contents: 1.4oz (39.9 g)

Views and questions VISITORS

No comments so far. Add your comment or question as the first.

YjQwOW