Introduction » English » Protect


        

Protect

Soil Based Probiotics

img

 

Product no.: 408
our price without Tax : 29.08 Eur
our price including Tax (20 %):
34.90 Eur

into the basket:
  pcs  

Protect is a veterinarian formulated probiotic blend made for daily use. This next generation blend of soil-based probiotics, probiotic yeast and carefully selected ingredients supports dogs daily from exposure to heavy metals and environmental toxins, while supporting proper gut health.

A healthy dog starts with a healthy gut. But modern dogs are missing out on the benefits from healthy soils. Factory farming, pesticides, herbicides and indoor living can all rob dogs of the riches found in dirt!

Protect restores the earth to your dog with a healthy blend of soil-based probiotics, clays and naturally occurring molecules from healthy soils (humic/fulvic acid). It's the natural way to support a healthy gut in dogs exposed to heavy metals, pesticides and other environmental toxins.

Soil-Based Probiotics

These probiotics (Bacillus subtilis and Bacillus coagulans) are proven, robust species that form a protective outer shell when exposed to heat and acids, making them more likely to survive and colonize. Supports a healthy gut and mucous lining.

Saccharomyces boulardii

This probiotic yeast is resistant to antibiotics and pesticides. Supports healthy digestion and gastric distress.

Certified Organic Wild Blueberry Powder

Wild Blueberries can help maintain a healthy gut flora, support healthy brain function and help decrease oxidative damage.

Bentonite Clay, Chlorella, Humic & Fulvic Acid

Chosen for their ability to support dogs from exposure to heavy metals and environmental toxins. 

Organic Dandelion & Burdock Root

Functional prebiotics that support a healthy gut.

Give orally daily or as directed by your veterinarian.

Protect

Protect je probiotická zmes vytvorená veterinármi na každodenné použitie. Táto zmes pôdnych probiotík, probiotických kvasiniek a starostlivo vybraných ingrediencií novej generácie pomáha psom každodenne pred vystavením ťažkým kovom a toxínom z prostredia a zároveň podporuje správne zdravie čriev.

Zdravý pes začína zdravým črevom. Moderné psy však prichádzajú o výhody zdravej pôdy. Továrenské poľnohospodárstvo, pesticídy, herbicídy a bývanie v uzavretých priestoroch môžu okradnúť psov o bohatstvo nachádzajúce sa v hline!

Protect obnovuje zem pre vášho psa pomocou zdravej zmesi pôdnych probiotík, ílu a prirodzene sa vyskytujúcich molekúl zo zdravých pôd (humínová/fulvová kyselina). Je to prirodzený spôsob, ako podporiť zdravé črevá u psov vystavených ťažkým kovom, pesticídom a iným toxínom v životnom prostredí.

Probiotiká na pôdnej báze

Tieto probiotiká (Bacillus subtilis a Bacillus coagulans) sú osvedčené, robustné druhy, ktoré pri vystavení teplu a kyselinám vytvárajú ochrannú vonkajšiu schránku, vďaka čomu majú väčšiu šancu na prežitie a kolonizáciu. Podporujú zdravé črevá a sliznicu.

Body Weight Amount Per Day Daily Supply
0,5 - 13,5 kg 1/2 tsp daily

 60 day supply

13,5 - 27 kg

3/4 tsp daily

45 day supply

27 - 45 kg 1 tsp daily

30 day supply

45+ kg 1 1/2 tsp daily

23 day supply

Net Contents: 4.1oz (115.5g)

Views and questions VISITORS

No comments so far. Add your comment or question as the first.

NmIyOTIyO