PRIVACY POLICY / zásady ochran

For Your Pets Privacy Policy

This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit or make a purchase from www.teekayshop.com (the “Site”).

PERSONAL INFORMATION WE COLLECT

When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information.”

We collect Device Information using the following technologies:

- “Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit http://www.allaboutcookies.org.
- “Log files” track actions occurring on the Site, and collect data including your IP address, browser type, Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps.
- “Web beacons,” “tags,” and “pixels” are electronic files used to record information about how you browse the Site.

Additionally when you make a purchase or attempt to make a purchase through the Site, we collect certain information from you, including your name, billing address, shipping address, payment information, email address, and phone number. We refer to this information as “Order Information.”

When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking both about Device Information and Order Information.

HOW DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?

We use the Order Information that we collect generally to fulfill any orders placed through the Site (including processing your payment information, arranging for shipping, and providing you with invoices and/or order confirmations). Additionally, we use this Order Information to:
Communicate with you;
Screen our orders for potential risk or fraud; and
When in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services.

We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP address), and more generally to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns).

SHARING YOUR PERSONAL INFORMATION

At our knowledge we do not share your information with any third party.

DO NOT TRACK
Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

[[INCLUDE IF LOCATED IN OR IF STORE HAS CUSTOMERS IN EUROPE]]

YOUR RIGHTS
If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.
Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above. Additionally, please note that your information will be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States.

DATA RETENTION
When you place an order through the Site, we will maintain your Order Information for our records unless and until you ask us to delete this information.

CHANGES
We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.
CONTACT US
For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail at thomas@teekayshop.com or by mail using the details provided below:

Dunajska 90, Hurbanova Ves, 90301, Slovakia

ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa našich vedomostí nezdieľame vaše informácie so žiadnou treťou stranou.

 

NEPÁTRAJ
Upozorňujeme, že nemeníme postupy zhromažďovania a používania údajov na našej stránke, keď z vášho prehliadača vidíme signál Nesledovať.

[[ZAHRNUTIE, AK SA NACHÁDZA V EURÓPE ALEBO AK MÁ PREDAJŇ ZÁKAZNÍKOV V EURÓPE]]

VAŠE PRÁVA
Ak ste európskym rezidentom, máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, a právo požiadať o opravu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov. Ak chcete toto právo uplatniť, kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.
Okrem toho, ak ste európskym rezidentom, berieme na vedomie, že spracovávame vaše informácie, aby sme splnili zmluvy, ktoré s vami môžeme mať (napríklad ak si cez Stránku zadáte objednávku), alebo inak, aby sme presadzovali naše legitímne obchodné záujmy uvedené vyššie. Okrem toho upozorňujeme, že vaše informácie budú prenesené mimo Európy, vrátane Kanady a Spojených štátov amerických.

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV
Keď zadáte objednávku prostredníctvom stránky, budeme uchovávať informácie o vašej objednávke pre naše záznamy, pokiaľ a kým nás nepožiadate o vymazanie týchto informácií.

ZMENY
Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby odrážali napríklad zmeny v našich postupoch alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov.
KONTAKTUJ NÁS
Ak chcete získať ďalšie informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov, ak máte otázky alebo ak by ste chceli podať sťažnosť, kontaktujte nás e-mailom na adrese thomas@teekayshop.com alebo poštou pomocou údajov uvedených nižšie:

Dunajská 90, Hurbanova Ves, 90301, Slovensko

ZjRjMTI1M